අපි කවුරුන්ද ?

Aratuwa Nurturer යනු සියලුම වයස්වල ඉගෙන ගන්නන් සඳහා උසස් තත්ත්වයේ සම්පත් සහ සහාය සැපයීම අරමුණු කරගත් අධ්‍යාපන වෙබ් අඩවියකි. පෝෂණීය ඉගෙනුම් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට දැඩි උනන්දුවක් දක්වන කැපවීමෙන් කටයුතු කරන අධ්‍යාපනඥයින් කණ්ඩායමක් වන අප මෙම වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කර කළමනාකරණය කරන්නේ අධ්‍යාපනයේ නව මාවත් ඔස්සේ මෙරට සියලු දරුවන්ට පියනැගීමට අවැසි මාවත සකසමිනි.

ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය සෑම කෙනෙකුටම ප්‍රවේශ විය හැකි බවට පත් කිරීමේ අභිලාෂය නිසා Aratuwa Nurturer ආරම්භ කළේ ඉගෙන ගන්නන්ට ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ හැකියාවන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය සම්පත් සහ සහාය ලබා දීම සඳහා ය. සෑම පුද්ගලයෙකුටම අධ්‍යාපනය තුළින් පෝෂණය කළ හැකි අද්විතීය කුසලතා සහ ශක්තීන් ඇති බව අප තදින් විශ්වාස කරන අතර, ඉගෙන ගන්නන්ට මෙම ගුණාංග සොයා ගැනීමට සහ වර්ධනය කිරීමට උපකාර කිරීමට මෙහි කැපවී සිටිමු.

Aratuwa Nurturer කණ්ඩායම විවිධ පසුබිම්වල පළපුරුදු අධ්‍යාපනඥයින් සහ වෘත්තිකයන්ගෙන් සමන්විත වේ. අප සියලු දෙනාම අධ්‍යාපනය සඳහා දැඩි ආශාවක් සහ විශිෂ්ටත්වය සඳහා කැපවීමක් ඇතිව මෙහි කටයුතු කරන්නෙමු. සියලු වයස්වල සහ මට්ටම්වල ඉගෙන ගන්නන්ගේ අවශ්‍යතාවලට ගැලපෙන උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපන සම්පත් සහ වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීමට අප කටයුතු කරමින් සිටිමු.

 

ඔබ ශිෂ්‍යයෙකු, ගුරුවරයෙකු හෝ දෙමාපියෙකු හෝ කවුරුන් වුවද, Aratuwa Nurturer ඔබගේ අධ්‍යාපනික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සම්පත් සහ සහයෝගය ලබා දෙනු ඇත. මාර්ගගත පාඨමාලා සහ නිබන්ධනවල සිට පුද්ගල සුවිශේෂී ඉගෙනුම් සැලසුම් සහ උපදේශන වැඩසටහන් දක්වා ඕනෑම සේවාවකට Aratuwa Nurturer කැපවී සිටින්නේ ඉගෙන ගන්නන් සාර්ථක වීමට බල ගන්වන පෝෂණීය ඉගෙනුම් පරිසරයක් සැපයීමටයි.

si_LKSinhala
Scroll to Top